Víta vás spoločnosť Camfil Air Pollution Control (APC) - Sme vedúca spoločnosť na trhu v oblasti výroby a konštrukcie systémov na odlučovanie prachu, hmly a výparov.||Nech už sú vaše odvetvie, lokalita a procesy akékoľvek, poskytneme vám produkty najvyššej kvality, ktoré vytvoria bezpečnejšie a výkonnejšie pracovisko.
ODLUČOVAČE PRACHU A VÝPAROV – filtráciou prachu a výparov, ktoré vznikajú pri vašich procesoch, chránia zdravie vašich pracovníkov a maximálny výkon vašich zariadení.
Odlučovače emulznej hmly - nepretržitá prevádzka našich odlučovačov emulzie udržiava vysokú produktivitu a nízke prevádzkové náklady.
Odlučovače olejovej hmly - rozšírená výroba a zvýšená spotreba energie? Naše modulárne odlučovače Oil Expert budú pracovať hospodárne a efektívne s cieľom dosahovať optimálne výsledky.
ODLUČOVAČE PRACHU - pre farmaceutické aplikácie a na účely izolácie sú navrhnuté naše jedinečné systémy na odstraňovanie škodlivín z ovzdušia s cieľom chrániť bezpečnosť a zdravie pracovníkov a zvyšovať kvalitu produktov.
Práčky plynu - vysokovýkonné práčky plynu Camfil APC pomocou inovatívnej vodnej technológie rýchlo a bezpečne odstránia viac ako 95 % čiastočiek.
Odvetvia - odborné znalosti spoločnosti Camfil APC využívajú podniky po celom svete. Akýkoľvek priemyselný proces od výroby a baníctva po farmaceutický priemysel a potravinárstvo je s nami čistejší a bezpečnejší.
Take a Breath
Breathing air is essential for life. It is the very first thing we do when we are born.
Farr Gold Series on a feed dust application at Adams Grain.
Four Farr Gold Series dust collectors on a blasting application at ASC.
Twin Gold Series GS48s on concrete panel sandblasting.
Two GS12 dust collectors on a welding application at Toyo Seat, USA.
Lots of GS units in a line.
Gold Series on a blasting application at Australian Submarine Corporation.
GS72 on Welding Smoke at Nissan North America, Inc.
GS16 on a food processing application
GS36 on paper dust
GS36 on coffee filter paper dust.

previous next